Betalingscondities
Onze standaard betalingsconditie is betaling binnen 14 dagen na levering. U kunt er voor kiezen om Cosmevision te machtigen het bedrag automatisch te incasseren na verzending van het order. Dit levert een directe factuurkorting van 2%. Daarnaast kunt u dan gelijk gebruik maken van de bonusregeling (zie hieronder).


StaffelkortingenStorneren incassobatch
Wij incasseren uitsluitend als u ons hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven en uiteraard alleen het bedrag waarvoor we producten en/of diensten geleverd hebben. Voor dit proces is het noodzakelijk dat het saldo op de rekening toereikend is. Is dit niet het geval, dan wordt de incasso door de bank geweigerd en dit brengt veel extra en onnodige administratie  
met zich mee. Indien Cosmevision het factuurbedrag niet heeft kunnen incasseren, vervalt het recht op de 2% incassokorting en de bonus kortingregeling. Deze zullen dan opnieuw in rekening gebracht worden, vermeerderd met € 25,= administratiekosten. Mocht je om welke reden dan ook de automatische incasso willen stopzetten, neem dan contact op met ons op.

Aanmaningen
Indien een factuur per ongeluk aan uw aandacht is ontsnapt, sturen wij u eerst een betalingsherrinnering. Indien de factuur na de betalingsherrinnering nog steeds niet is voldaan, zijn wij genoodzaakt om het factuurtotaal bij een 1e schriftelijke aanmaning te vermeerderen met 3% rente/incassokosten, en bij een 2e aanmaning 5%. Indien wij de betaling niet binnen 2 maanden hebben mogen ontvangen, of hebben kunnen incasseren, dan wordt de vordering ter incasso overgedragen. Alle bijkomende kosten en rente zijn voor rekening van de debiteur. Tevens worden alle andere openstaande facturen worden hiermee onmiddelijk opeisbaar.
Geen producten